Thursday, October 4, 2007

Bona ni Adat-adat Sianjur (2)


Sifat-sifat panusunan adat yang dikembangkan menjadi pola anutan orang Batak
- bisuk (cerdas, cerdik dan bijaksana)
- baun (mulia, agung)
- hobol (berwibawa karena tegas, teguh pendirian)
- tunggang (luhur, mulia)
- pattun (baik, layak)
- uli basa (berbahasa halus dan luhur)
- lambok marlidung (lembut berbicara)
- adil (patut, tidak memihak sebelah)
- burju (ikhlas, hati bersih tidak berkelok-kelok)
- satia sipartahi (menepati janji)
- parmonang mangalo musu (menang melawan musuh)
- partalu mangalo dongan (mengalah terhadap kawan)

Sifat-sifat ini selalu melekat pada nama raja sebagai pujaan dan pujian. Dalam pujian tekandung harapan, semoa demikian sifat keagungan, kemuliaan dan kepahlawanan yang dimiliki dalam kadar sesuai derajatnya berturut-turut:
- raja Panusunan Adat
- raja Panusunan Bulung
- raja Bonabulu
- raja Pamusuk

Harapan ini tentunya bukan hanya tertuju kepada raja, tapi lebih dari pada itu kepada semua orang, dalam usaha meningkatkan martabat manusia dalam pergaulan hidupnya. Pada raja (pimpinan) diharapkan kadar yang lebih tinggi dalam fungsinya sebagai pengayom.

Bona ni Adat – Adat Sianjur na 23.
Na diputuskon di musyawarah (rapat) adat di huta bonabulu Sianjur, Sianjur mula toppa, Sianjur mula jadi, mula jadi ni adat raja-raja di Tano Batak. Pulo Marsada Roha na ni uluhon ni oppu i Nagalottung, Raja Batak nauppoppar Siregar ggelar Aji Guru Tunggul Panaluan Jati.

1. Bona ni adat na parjolo: Nada ajaran utte marduri, tubu utte tubu do duri na.Asa on ma na martulimbahon (arti dan maksudnya) tu daganak tubu. Muda tubu do daganak, diobansa do parrohaon dohot parange ni ama-ina na sanga oppuna sian bortian tu hasiangan di portibion. Muda nada denggan parange dohot parrohaon ni ama-ina sanga oppuna i, asa marroha na denggan, marparange na dengan ma ibana di portibion.

2. Asa bona ni adat na paduahon ima: Mata guru roha sisean.
Asa on ma na martulimbahon tu daganak na dung togap-togap marmahan dohot daganak na dung mandoli, danak na dung sappe rudang, madung dibotosa rugi-labo, dohot markasayahon mata na marnida, markasayahon ate-ate na manimbangi aha na ni ida ni mata, aha na binege ni pinggol, aha na hilala ni badanna. Aha na denggan diparangehonsa, asa na jat diambungkonsa, labo diparayak rugi ditinggalkon.